Алея на писателите

Алея на писателите ще бъде изградена от 80 бюстa на творци – чест и гордост за националните култури, използвали кирилската писменост като път към умовете и сърцата на читателите. Тя ще поведе и посетителите на Двора към необятния свят на литературното творчество, за да усетят душевността и да узнаят повече за историята на народите, писали и пишещи на кирилица. Под всеки постамент ще има шепа пръст от родната земя на писателя. Бюстовете ще бъдат изпълнени от най-добрите скулптори на народностите, от които са съответните писатели. Така посетителите ще могат да добият представа не само за литературното, а и за изобразителното изкуство на всяка представена народност.

Алеята постепенно се запълва. Освен вече поставените бюстове, тук можете да видите и авторите, чиито паметници предстои да бъдат открити в най-скоро време, както и информация за художниците, които ги сътворяват.


БЪЛГАРСКИ

РУСКИ

ОСЕТИНСКИ

ИНГУШСКИ

ЧУВАШКИ

СРЪБСКИ

ДАГЕСТАНСКИ

БЕЛОРУСКИ

ЧЕЧЕНСКИ

АРМЕНСКИ

ЯКУТСКИ

БУРЯТСКИ

КАЛМИКСКИ