Беларус

Между XIV и XVI в. е “Златният век” на беларуската култура, когато литовската аристокрация използва писмеността, за да наложи  и утвърди националния език. През XVII и XVIII век той е изместен от великоруския, но през XIX отново започва да търси своята писмена изява. През 1918 г. Бранислав Тарашкевич въвежда “беларуския класически правопис”, наричан още книжовен, защото се е основавал на произведенията от художествената литература.  Съвременната писмена норма е приета през 1933 г.

Детски писател

Янка Мавр – Янка Маўр (Іва́н Міха́йлавіч Фёдараў)

(11. 05. 1883 – 3. 08. 1971)

yanka

За създателя на белоруската литература за деца и юноши не е било никак лесно да се заяви като автор в съветските времена. Непокорният Янка е изключен от учителската семинария заради “свободомислие и съмнение в религията”, но той не се отказва от възгледите си и успява да се наложи не само като творец, но и да бъде признат за основополжник на приключенския и научно-фантастичния жанр в произведенията с младежка тематика. Най-известните му повести – “В страната на райската птица” (1926), “Синът на водата” (1928), романът “Амок” и др. получават популярност не само сред беларуските читатели, но и с преводите си на много езици. От 1993 г. на негово име започва да се присъжда награда за най-добра книга, написана за деца.

*Автор на барелефа – Валери Желязков