КРЕПОСТ “КИРИЛИЦА”

“Крепост Кирилица” се издига като защита от инвазията на латинския свят и като страж, който пази културните постижения, създадени на кирилица. “Крепост” означава твърдина, устойчивост, здравина. Името “Кирилица” пък носи идеята за обединението на всички народи, използващи тази писменост за своето духовно укрепване. И че именно тук, в Плиска, е мястото, откъдето е започнал пътят към света на свещената азбука.

За строежа на Крепостта са използвани старинни каменни блокове. В тях са вградени мотив от библейския сюжет за Мария и Йосиф с малкия Иисус, един крилат арменски кръст, буквата “К” на арменски – създадени и подарени от Рубен Налбандян, майсторът на Буквите.

vrata_kym_krepostta

Така, събрано на едно място, миналото получава нов живот и нов смисъл. Архитектурата на цитаделата е по идея на създателя на Двора. Външната стълба, която отвежда към втория етаж, не е характерна за крепостите от миналото, а е едно орнаментално допълнение, даващо възможност да се види отвисоко панорамата на целия комплекс. На двете нива на сградата са разположени просторните зали “Създаване на азбуката” и “Българска слава”. От високите бойници се разкрива красивата панорама на цялото плисковско поле, а на юг погледът се спира в свещените Мадарските скали.

Създаване на азбуката

Българска слава