Монголия

В Монголия кирилицата се установява сравнително късно – в средата на ХХ в. Монголците са имали около 10 писмени системи, най-старата от които е класическото монголско писмо от XIII в. През 1940 г. съветското влияние води до приемането на азбука, в която преобладават кирилските букви. На нея монголците пишат и до днес.

Пуревийн Хорлоо – Пүрэвийн Хорлоо 

(1917 – 2008)

purvenii

С почти вековния си живот монголският педагог и писател е своеобразна история на образованието и литературата в Монголия. Като млад учител (1935) той съдейства за изграждането на 50 детски училища в областта на град Ховд, преподава език и литература, изследва монголската народна песен, създава съвременна методика, с която се улеснява четенето и разбирането на художествените произведения. През 1958 става заместник-министър на образованието, а през 1978 защитава докторска степен върху монголския фолклор. Любовта и грижата му към децата намира израз и в книгите, които създава за тях – “Златокосата девойка”, “Черният кон” са вълнуващи истории, в които приказното и реалното се сливат, за да разкажат света на монголското дете така, че то да заобича своя край и неговите родови ценности.

*Автор на барелефа – Бехчет Данаджъ