Посланията на буквите

IMG_4 IMG_5 IMG_2 IMG_1 IMG_3 IMG_6 IMG_7

През октомври 2014 в Плиска пристига народният найстор на Армения – скулпторът Рубен Налбандян, за да види мястото и да получи насоки за изработването на буквите. Той не знае български, руски говори слабо, но усеща вълнението на Карен Алексанян, който му разказва как си представя всяка буква, нейното послание и мястото й в Двора. И само за половин година майсторът, заедно със своите ученици, превръща въобразеното в реалност.

Изображенията и орнаментите на всяка буква подсказват не само думи от българския и руския език, започващи с нея, но и внушават красотата, хармонията на човешкия и природния свят, обединени от универсалните християнски символи.

Първата скулптура, предхождаща “дъгата на буквите”, е на арменския християнски символ – камъка-хачкар. Посвещението му по случай Покръстването на българите внушава единението на двата древни народа в историята на християнската общност.

П
Пауните (рус. “павлин”), изобразени на първата буква от думата ПЛИСКА, са не само красиви птици – те са един от небсните символи, в чиито опашки са събрани звездите на целия Космос. Така се внушава необятността на света, създаден от Бог.
Л
Лястовичките (рус. ласточки) и лозите (лозы), украсяващи скулптурата на Л, са изразители на надеждата и божественото изобилие.
И
И няма конкретен символ, защото във всички езици, пишещи на кирилица, “И” е връзката между нещата, хората и природата, земното и божественото.
С
Слънцето (рус. солнце), обозначаващо буквата С, е източникът на светлината, живота, истината – т.е. на божественото изначалие.
К
Камбанките (рус. колокол) на буквата К приличат на красиви цветчета, които звънят с многогласието на природата и разнасят послания за чистота и неподправеност.
А
А е началото на човешката история, започваща с приказката за Адам и Ева в райската градина, продължила с тяхното грехопадение и многолетните опити за изкуплението му от техните наследници.
Й
Й е много красива…и кратка – като напомняне, че земният живот на човека е само миг, дъх от вечността и си заслужава да бъде изживян пълноценно и красиво.
Р
Розите (рус. розы) на буквата Р са признати за едни от най-невероятните цветя в природата. Техните цветове изразяват спиралата на вечността, а червените им цветове символизират любовта във всичките й измерения.
Е
Еленът, изобразен на буквата Е, е символ на дълголетие, издържливост, грация и красота – единство от качества, изразявщи силата на живота и неговото очарование.
Я
Ябълката (рус. яблоко) е божественият плод от райската градина. Тя е наслада и изкушение, но и съвършенство, желание за постигането му чрез познанието дори с цената на грешките.
Н
Буквата Н е орнаментирана с нарове – те носят послания за плодородие и щастив брак. Плодът на нара завършва с малка коронка, от която се смята, че е заета формата на царския атрибут, означаващ ролята на владетеля.
Т
Тополите (рус. тополя), които изграждат ствола на буквата Т, са едни от най-високите и силни дървета, опиращи с клоните си небето – израз на свързаността, единството на земния и небесния свят.
Ф
Факелът (рус. факел), изсечен на буквата Ф, е образ на огъня-водач, който разбива тъмнината и осветява пътя, обещава мир и заедност на хората.
Ц
Цветето (рус. цветок), означаващо буквата Ц, е най-нежният и в същото време най-убедителният посланик на разбирателството и добронамереността между хората.
Г
Гълъбът (рус. голубь) на буквата Г е многозначен образ на мира, свободата и Светия Дух като едно от лицата на триединния Бог.
М
Буквата М е преклонение пред Мария – земната жена, родила Божия Син за спасение на човечеството от греховете му.
Д
Дървото (рус. дерево), издялано на буквата Д, е универсален образ на живота, на човешкия род с неговото минало (корени) и бъдеще (млади клони), както и на битието въобще, обединяващо подземния, земния и небесния свят. А дъбът е едно от най-силните и дълголетни дървета, устояващ на всички природни бури.
Х
Буквата Х е обозначена с храм (рус. храм) – домът на Бога на земята, където хората отправят молитвите си за здраве, благоденствие и благодарят за помощта и закрилата, която им дава вярата, че са обичани, чути и отговорени от техния небесен Отец.
Ч
Часовникът (рус. часы) отмерва времето, а слънчевият часовник в древността е съдържал още знаците на водата, метала, слънцето, огъня, земята, вятъра, скалите и небето и по разположението им в часа на раждането на човека са гадаели неговия характер.
Ж
Скулптурата на Ж е разлюляна от житни класове – най-скъпото, което ражда земята, посято от хората с любов и почит към хляба. А жеравите (рус. журавли) се мислят като божествени птици, пазители на полето.
Щ
Щ е затруднило майстора, защото задачата му била да изобрази…щастие! Какъв е образът на щастието? Точно това, което се е получило – пълнота, хармония, красота…
В
Буквата В припомня свещения смисъл на виното – древният елексир на езическите богове в християнството се отъждествява с кръвта на Спасителя, олицетворяваща живота.
Ш Ю
Ш и Ю са само орнаментирани, защото по-често се срещат в средата и края на думите, но това не ги прави по-малко красиви и значими.
Ъ ь
Двете ер-ови букви – Ъ и ь – са уникално присъствие в кирилската азбука. Ъ е гласна и придава твърдост, категоричност в звученето на българския език, а “малкият ер” – ь – има точно обратната роля: да смекчава, да променя интонацията с нежност и мелодичност. Така тези две букви очертават широките граници – между силата и мекотата, в които се изразява словото чрез кирилицата.
З
Напуканата Земя (рус. земля), запълваща буквата З, символизира раждащото начало на човешкото съществуване, но и нашата тленност; утробата и последния ни дом.
О
О представя опрощението на греховете, то е и овалът без начало и край – вечният кръговрат на всичко в битието.
Б
В скулптурата на Б е врязана фигурата на Бог – въздигнат в небесата, но близък и обичащ всяко едно свое творение в света.
У
Кирилското име на У е “ук’ – старият корен на думата “уча”, “наука”. Отворената книга върху тази буква завършва, но и оставя възможност за продължение на посланието на кирилицата – познанието винаги е отворено пред човека, той само трябва да пожелае да го приеме.