Двор на кирилицата

На царя

Преклонението пред великия владетел в галерията се внушава с трите картини – на царя, християнина и на канонизацията му: