Двор на кирилицата

Камбанки

Камбанките на буквата К приличат на красиви цветчета, които звънят с многогласието на природата и разнасят послания за чистота и неподправеност.
Земя
Розите
Уча