Двор на кирилицата

Мария

Буквата М е преклонение пред Мария – земната жена, родила Божия Син за спасение на човечеството от греховете му.
Земя
Розите
Уча