Двор на кирилицата

Константин Негруци (Constantin Negruzzi)

(1803 – 24.8.1868)

Творческият път на класика на молдовската и румънската литература се определя от една знаменателна среща, когато е още много млад. През 1821 – 1823 г. той често е в Кишинев, където се запознава със заточеника Пушкин. Именно с преводи на негови произведения Негруци започва литературните си занимания. Докато превежда, той се възхищава и се учи от големия руски поет. По същото време прави и своите първи художествени опити (“Моите бесарабски забавления”). Без да участва пряко в революционните движения преди 1848 г., със своите статии и силата на словото (“Вандализъм”) Негруци защитава демократичните промени и националната култура. Романтичните му повести “Зое” (1837) и “Скок” (1840), историческият портрет на молдовския княз Александър Лепошняну (XVI в.), сборниците с народна поезия го определят като един от най-значимите писатели не само в неговото време. Малко преди смъртта му е избран за академик на Румънската академия.

*Автор на барелефа е Бехчет Данаджъ.

Барелеф на Севда Седан, разположен в Двора на кирилицата в Плиска
Барелеф на Леда Милева в Двора на кирилицата в Плиска
Барелеф на Ран Босилек, Дворът на кирилицата - забележителност Варна
Ванчо Николески - барелеф в Двора на кирилицата
Барелеф на Корней Чуковски
Барелеф на Сергей Михалков
Барелеф на Агния Барто́
Йован Йованович - барелеф
Наталия Забила - барелеф
Янка Мавр - барелеф
Барелеф на писателя Константин Негруци
Барелеф на Григоре Виеру
Пуревийн Хорлоо - барелеф в Двора на кирилицата
Чокан Валиханов - барелеф в Двора на кирилицата