Двор на кирилицата

Щастие

Щ е затруднило майстора, защото задачата му била да изобрази щастие! Какъв е образът на щастието? Точно това, което се е получило – пълнота, хармония, красота…
Земя
Розите
Уча